กิจกรรม Free skill Point


ฟรี skill Point 15,000,000

เลือกตัวละครที่ต้องการรับ skill Point ( 1 ตัวละครสามารถรับได้แค่ 1 ครั้ง)

*ก่อนรับให้ออกเกม หรือ ถ้าอยู่ในเกมก็ให้วาป skill Point จะแสดง